Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kina "Lwów"

Na swej ostatniej sesji (06.07.2017r.) Rada Miejska Wrocławia zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla dawnego kina "Lwów" we Wrocławiu. Jest to efekt działań Zarządu Osiedla, o których szeroko informowaliśmy na naszym portalu na początku miesiąca (więcej TUTAJ). Jak można przeczytać w uzasadnieniu podjętej przez rajców uchwały - „celem planu jest utrzymanie i wzbogacenie funkcji kulturalnej budynku dawnego kina Lwów”.

 

W chwili obecnej trwają konsultacje społeczne - każdy z mieszkańców może składać swoje wnioski i propozycje odnoście przyszłego zagospodarowania przedmiotowego terenu. Co istotne - opracowaniu podlega nie tylko sam budynek kina, ale również frontowy dziedziniec i teren zielony na tyłach budynku. Wszelkie uwagi należy składać pisemnie na adres Biura Rozwoju Wrocławia (ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław). Pismo musi zawierać dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę oraz adres), oznaczenie nieruchomości oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia MPZP zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922). Termin na składanie wniosków upływa 04.08.2017r.

Ponieważ, w całą sprawę monitoruję od samego początku również i ja przygotowałem wraz z członkami Zarządu Osiedla stosowną propozycję. Można je pobrać tutaj

Masz do mnie pytanie?
Wyślij wiadomość!
Imię i nazwisko:
Adres email:
Treść wiadomości:
Rada Osiedla Powstańców Śląskich
Chcesz wiedzieć więcej?
Zapisz się na Newsletter!
Podaj swój adres email: