Karty Zadań Inwestycyjnych na rok 2018

Jak co roku nasze osiedle było zobowiązane do przesłania swoich propozycji w ramach Kart Zadań Inwestycyjnych na 2018 rok. Termin upływał 7 lipca natomiast do podziału na 48 osiedli jest kwota 3 000 000 złotych. Zarząd Osiedla wystąpił z propozycją realizacji trzech zadań, które spotkały się z aprobatą wszystkich Radnych naszego Osiedla.

Wspólnie z Komisją Środowiska przygotowałem projekt Rewitalizacji Osiedlowych Podwórek natomiast wspólnie z Komisją Infrastruktury przygotowany został projekt Remontu Osiedlowych Chodników. Dodatkowo został przygotowany projekt rewitalizacji Parku u zbiegu ulic Sztabowej i Powstańców Śląskich przy którym wspierał mnie Michał Kwiatkowski Przewodniczący Rady Osiedla.

Poniżej w linkach zamieszczamy kopie dokumentacji złożonej przez Osiedle do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

  1. Formularz Kart Zadań Inwestycyjnych

  2. Rewitalizacja Parku u zbiegu ulic Sztabowej i Powstańców Śląskich

  3. Rewitalizacji Osiedlowych Podwórek

  4. Remont Osiedlowych Chodników.

Zachęcam również do zapoznania się z moimi projektami sprzed lat. http://krzysztofbielanski.pl/aktualnosci/moje-projekty-zadan-inwestycyjnych-na-rok-2016.html

Masz do mnie pytanie?
Wyślij wiadomość!
Imię i nazwisko:
Adres email:
Treść wiadomości:
Rada Osiedla Powstańców Śląskich
Chcesz wiedzieć więcej?
Zapisz się na Newsletter!
Podaj swój adres email: