Rewitalizacja podwórka przy Powstańców Śląskich

Sprawa wygranego w zeszłym roku podwórka przeciąga się już od kilku miesięcy głównie za sprawą różnego rodzaju pozwoleń, decyzji ale i opóźnień spowodowanych produkcją zamówionego sprzętu do wykonania zamówienia. Jednakże wg informacji od Pana Piotra Wilka to już są ostatnie opóźnienia.

Poniżej znajduje się opis zamówionych prac natomiast w załącznikach znajdują się projekty techniczne wykonane przez pracownie architektoniczną.

 1. Przedmiot Opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis projektowanych robót budowlanych- nie wymagających pozwolenia na budowę związanych z przebudową placu zabaw, na fragmencie dz. nr 28/8, Am-35, obręb Południe we Wrocławiu.

Teren opracowania stanowi obszar ograniczony budynkiem wielorodzinnym przy ulicy Powstańców Śląskich 105-111wzdłuż którego rosną drzewa oraz krzewy w postaci żywopłotów w pasie o szerokości około 10m. Na teren opracowania prowadzą ciągi piesze, dojścia pokryte są nawierzchnią utwardzoną z obrzeżami betonowymi oraz przedeptanymi ścieżkami pieszymi o nawierzchni gruntowej, teren opracowania posiada głównie nawierzchnię trawiastą.

Nawierzchnia opracowania jest nierówna i nie zapewnia właściwego odprowadzenia wody z terenu. Obiekt nie jest ogrodzony, ani wyposażony w urządzenia, jedynie w dwie zdewastowane piaskownice oraz pozostałość  urządzenia rekreacyjnego w postaci stalowej konstrukcji składającej się z dwóch drabinek oraz poprzeczki. Na skraju pasa zieleni przy budynku znajdują się trzy ławki parkowe o konstrukcji stalowej oraz drewnianych siedziskach i oparciach nadające się do likwidacji. Zieleń na terenie opracowania jest w dobrym stanie i nadaje się do zachowania.

Drugą część opracowania stanowi ścieżka piesza doprowadzająca mieszkańców budynku przy ul. Powstańców Śląskich 97-103 do osłony śmietnikowej oddalonej o ok 65 m od budynku Obecne dojście stanowi ścieżka gruntowa, która przebiega zbyt blisko kasztanowca i wymaga korekty przebiegu, tak aby oddalić ją w bezpiecznej odległości od drzewa.

Opis rozwiązania:

Zaprojektowane tereny zostały zaopatrzone w urządzenia zabawowe oraz siłownie terenową z nawierzchnią utwardzoną mineralną oraz z częściowo z nawierzchnią bezpieczną ze żwiru rzecznego, a także nawierzchnię z kostki betonowej z obrzeżami betonowymi oraz obrzeżami z desek drewnianych na pograniczu nawierzchni roślinnej z materiałem roślinnym i trawnika. Wymiar całkowity placu zabaw z terenami sportowymi ok. 439 m2. W części północnej projektowana jest ścieżka wraz z oświetleniem trzema latarniami parkowymi, z ledowym źródłem światła o mocy ~60W każda, na słupach o wysokości około 5m. Ścieżka służąca do wewnętrznej komunikacji mieszkańców między budynkami zostanie skorygowana i utwardzona.

Istniejące drzewa są w dobrym stanie zdrowotnym i zapewniają mieszkańcom osłonę przed hasłem oraz bezpośrednim wglądem do wnętrza budynku.

W ramach inwestycji planuje się nasadzenia krzewów ozdobnych w postaci żywopłotów dwurzędowych nieformowanych z ognika, tawuły szarej, forsycji.

Uwaga:

Obrzeże z deski drewnianej należy zaimpregnować tak, żeby nie uległa biodegradacji przed okresem 2 lat od odebrania robót.

2. Rodzaje robót:

 • roboty rozbiórkowe: - istniejącej nawierzchni na placu zabaw i dojściach,
 • roboty ziemne - korytowanie pod plac zabaw i nawierzchnie i wykopy pod słupy,oświetleniowe i kable:
 • roboty budowlane - osadzenie urządzeń sportowych i urządzeń zabawowych oraz słupów.
 • roboty budowlane związane z wykonaniem nawierzchni ze żwiru rzecznego oraz miału kamiennego
 • roboty budowlane związane z wykonaniem na dojściach do placu zabaw podbudów i nawierzchni z kostki betonowej oraz ułożeniem nowych obrzeży.
 •  roboty montażowe- montaż urządzeń sportowych pochodzących z zakupu.
 • roboty instalacyjne - wyposażenie słupów oświetleniowych, ułożenie kabla na podsypce piaskowej i wprowadzenie go do budynku, oznakowanie taśmą przebiegu kabli, zasypanie wykopów liniowych, przy tablicy administracyjnej należy zamontować rozdzielnicę z licznikiem jednofazowym i zabezpieczeniami narządowymi i wyposażonymi w zegar astronomiczny.Przykładowe urządzenia oraz ogrodzenie przedstawiono w załączonych kartach technicznych.

3.Roboty rozbiórkowe i budowlane będą przeprowadzone przez osobę uprawnioną.

Rozpoczęcie prac przewidywane było na wrzesień 2018

Zgodnie z zapewnieniami Zarządu Zasobu Komunalnego wykonawca ma obowiązek w grudniu zakończyć prace wykonawcze.

Załączniki

 1. Rys. Rozdzielnica oświetlenia podwórza.
 2. rys przekrój przez nawierzchnię.
 3. rys planu terenu 1
 4. rys planu terenu 2
 5. opis zamówionych urządzeń

Masz do mnie pytanie?
Wyślij wiadomość!
Imię i nazwisko:
Adres email:
Treść wiadomości:
Rada Osiedla Powstańców Śląskich
Chcesz wiedzieć więcej?
Zapisz się na Newsletter!
Podaj swój adres email: