Realizację wygranych projektów WBO 2017 czas zacząć

Jak już informowałem na różnych portalach informacyjnych w tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego udało nam się wygrać środki na realizację aż trzech projektów.

Ten wielki sukces to oczywiście spora zasługa mieszkańców naszego Osiedla, którzy uwierzyli w moją oraz Anny Daleszyńskiej wizję rewitalizacji Osiedla.

W chwili obecnej jest czas na realizację tych projektów, dlatego wraz z Zarządem Zasobu Komunalnego oraz Zarządem Inwestycji Miejskich rozpoczęliśmy przygotowania programu funkcjonalo-użytkowego, który jest wstępem do ostatecznego projektu.

Poniżej znajdują się ustalenia rewitalizacyjne wszystkich trzech projektów.

Projekt 606 - Rewitalizacja podwórek przy ulicy Wielkiej, Powstańców Śląskich i Zaporoskiej – wartość inwestycji to kwota 250 000 złotych.

 • stare piaskownice w obrębie budynku 105-111 (należy w miejscu przyszłej lokalizacji siłowni terenowej zlikwidować)

 • Zaprojektować siłownię terenowa dla trzech grup wiekowych: 1/dzieci, 2/ dorośli, 3/seniorzy,

 • Uwzględnić w projekcie blokady w postaci gazonów zamiast słupków,

 • Zaprojektować chodnik z dojściem do osłony śmietnikowej śmietnikowej od budynku nr 97 wraz z oświetleniem

 • Zaprojektować zieleń (tzw. miejski ogród), zarówno przed blokiem Powstańców Śląskich 105-111 jak i przed blokiem Zaporoska 64-70

 • Uzupełnić kosze na śmieci przy istniejących ławkach.

Projekt 607 – Sportowe Osiedle etap II – wartość projekt 750 000 złotych.

1. Zakres zgłoszonego Projektu WBO nr 607: Sportowe Osiedle – Etap II obejmuje :

a. Budowa boiska do siatkówki z nawierzchnią poliuretanową, z wytyczonymi liniami do gry w badmintona, osłoniętego piłkochwytem od strony ul. Podchorążych.

b. Remont boiska piłkarskiego położonego od ulicy Spadochroniarzy.

c. Wykonanie siłowni zewnętrznej z elementami przystosowanymi dla dzieci i dorosłych od strony ul. Podchorążych.

d. Wykonanie tzw. ścieżki zdrowia przystosowanej dla dzieci i dorosłych od strony ul. Podchorążych.

e. Montaż ławeczki z desek kompozytowych przy istniejącym boisku do gry w piłkę nożną.

f. Budowa boiska do gry w petankę od strony ul. Sztabowej.

g. Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego z systemem zakupu oświetlenia przez mieszkańców poprzez kod SMS.

h. Wykonanie monitoringu całego terenu sportowego zsynchronizowanego z monitoringiem istniejącym w SP 76

2. Przy realizacji Projektu należy uwzględnić następujące uwarunkowania :

a. Według mapy geodezyjnej terenu Placówki w miejscu planowanego boiska do siatkówki

przebiega sieć ciepłownicza FORTUM. ZIM dokona wystąpienia do FORTUM o potwierdzenie czy

i które sieci ciepłownicze wrysowane na mapie zasadniczej są czynne. Zasadne jest

przeanalizowanie możliwości przesunięcia boiska w kierunku budynku szkolnego

z jednoczesną korektą istniejącej skarpy.

b. Szkoła nie posiada drogi pożarowej spełniającej obowiązujące przepisy (pomiędzy ul. Wandy

a budynkiem szkolnym rosną drzewa utrudniające dostęp do obiektu). Według informacji

Placówki, pojazdy Straży Pożarnej w czasie ćwiczeń wjeżdżają na tereny sportowe Szkoły od ul. Sztabowej.

c. Zasadne jest uwzględnienie w zakresie projektu rozwiązania dojść do obiektów sportowych.

d. Placówka nie posiada archiwalnej, powykonawczej dokumentacji projektowej boiska

piłkarskiego, które przeznaczone jest do remontu. Konieczne będzie wykonanie odkrywek,

w celu ustalenia przyczyn braku odpływu wód opadowych, zakresu remontu i rozwiązania

odwodnienia.

e. Konieczne jest rozpoznanie w zakresie możliwości włączenia monitoringu terenu do systemu wewnętrznego Szkoły i rozwiązania oświetlenia boisk.

f. Należy zachować istniejący, drewniany zestaw do zabaw dzieci. Przeniesienie zestawu

w inną lokalizację może być niewykonalne ze względu na konieczność ponownej certyfikacji

urządzenia. Istniejącą ścieżkę zdrowia, wykonaną z opon, należy rozebrać.

g. Boisko piłkarskie nie posiada piłkochwytu od strony ul. Spadochroniarzy. Konieczne jest

uwzględnienie jego montażu w zakresie projektu.

Projekt 619 Zielne podwórko - Wandy, Krakusa, Hallera, Powstańców Śląskich - Etap II – wartość inwestycji 250 000 złotych.

 • W części wnętrza podwórzowego przylegającego do ul. Powstańców Śląskich, istnieje zdegradowany teren na którym mieszkańcy parkują samochody, a wymieniony teren przylega do zrealizowanej wcześniej inwestycji z I-etapu.

 • Lider projektu wskazał na ten teren, jako najważniejszy do realizacji II-etapu wraz z drogami dojazdowymi do wnętrza podwórzowego od strony ul. Hallera wraz z terenem przyległym przy ul. Krakusa oraz przygotowaniem miejsca pod drugą planowaną lokalizację śmietnika.

 • W projekcie należy wyznaczyć ciągi piesze do śmietników z kostki betonowej w nawiązaniu do zrealizowanej w I-etapie.

 • Uwzględnić w projekcie przycinki pielęgnacyjne, oraz nowe nasadzenia

 • Uwzględnić zaprojektowanie trejaży przy garażach.

 • Uwzględnić w projekcie dwie-trzy latarnie w miejscach newralgicznych dla mieszkańców (w obrębie placu zabaw, siłowni i miejscach postojowych).

 • Uwzględnić na drogach dojazdowych miejscach postojowych odwodnienie z zastosowaniem płyt betonowych ażurowych.

 • Zachodzi konieczność wykonania badań geologicznych.

 • Uwzględnić w opracowaniu uzupełnienie krzewów tawuły we wnętrzu przy ul. Wandy.

 •  Ustalono ustawienie oznakowania organizacji ruchu.

O przebiegu prac oraz dalszych pracach będę Państwa informował na bieżąco, dlatego zachęcam do obserwowania moich wpisów tu jak i na mediach społecznościowych.

Masz do mnie pytanie?
Wyślij wiadomość!
Imię i nazwisko:
Adres email:
Treść wiadomości:
Rada Osiedla Powstańców Śląskich
Chcesz wiedzieć więcej?
Zapisz się na Newsletter!
Podaj swój adres email: