WBO 2018

Już po raz szósty jako lider Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zamierzam walczyć o rewitalizację naszego Osiedla.

Na początku warto wspomnieć o głosowaniu, otóż głosować można na maksymalnie 5 projektów:

1 głos przysługuje nam w głosowaniu na projekty małe lokalne o wartości do 250 tys złotych.

1 głos przysługuje nam w głosowaniu na projekty duże lokalne o wartości do 750 tys złotych.

2 głosy przysługują nam w głosowaniu na projekty ogólnomiejskie o wartości do 1 mln złotych.

1 głos przysługuje nam w głosowaniu na projekty tzw. zabytkowe o wartości do 100 tys złotych.

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Wrocławia, którzy ukończyli 16 rok życia.

Głosować można zarówno przez internet na www.Wrocław.pl lub na kartach papierowych, istnieje również możliwość dostarczenia większej liczby kart osobom zainteresowanym współpracą przy promowaniu projektów.

Wierzę, że dzięki synergii, uda nam się wspólnie doprowadzić do realizacji nawet 7 projektów na terenie naszego osiedla. Aby tak się stało proszę każdego by swoje głosy oddał na projekty opisane poniżej. By nam się to udało zachęcam również byście przekonali do głosowania swoich znajomych .


I. Projekty rejonowe małe:

Tak jak wspomniałem można głosować na maksymalnie jeden projekt z tego progu, natomiast do realizacji zostaną skierowane trzy projekty dlatego zachęcam do wybrania jednego z projektów poniżej:

#103 Kwiaty na Rondzie i ulicy Powstańców - ogród miejski w centrum miasta. Liderem projektu jest Pani Ludmiła Makuchowska
Projekt zgłaszany już w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego.

Od czasu, gdy przed Sky Tower zagospodarowano zieleń, tzn. posadzono krzaki róż, krzewy i trawy, mieszkańcy Powstańców Śląskich uświadomili sobie, jak estetycznie można zaprojektować krajobraz na pozostałych odcinkach tej niezwykle ważnej i reprezentatywnej dla miasta arterii. Projekt zakłada nasadzenie pięknych, kolorowych i pachnących roślin na ul. Powstańców Śląskich od skrzyżowania ze Sky Tower do Ronda Powstańców Śląskich. Nacisk położony byłby na nasadzenia zieleni niskiej, a zwłaszcza roślin kwitnących. Po realizacji projektu Rondo zmieni się w piękny, kwitnący ogród miejski, miejsce odpoczynku i estetycznej przyjemności.

#133 Podwórko jako miejsce relaksu - jestem liderem tego projektu.
Podwórko w kwartale Powstańców Śląskich, Wandy, Spadochroniaży, Sztabowa wymaga pilnej rewitalizacji dlatego w pierwszej kolejności środki zostaną przeznaczone na stworzenie dokumentacji projektowej dla całego terenu oraz wykonanie etapu związanego z małą architekturą dla najmłodszych oraz rekultywacją zieleni.#352 Zielone Tereny Gajowickiej - Liderem projektu jest Pani Maria Zając natomiast projekt wcześniej w 2016 roku byl zgłaszanny przezemnie niestety uwcześnie bez sukcesu.

rojekt zakłada przywrócenie rekreacyjnego charakteru terenom znajdującym się przed budynkiem wzdłuż ulicy Gajowickiej 64-70 we Wrocławiu.

Projekt zakłada poprawienie jakości istniejącej tam zieleni. Pragniemy to osiągnąć poprzez ustawienie betonowych gazonów, wycinkę schorowanych drzew oraz zastąpienie ich nowymi nasadzeniami, głównie krzewami ozdobnymi. Cały teren otaczać powinien żywopłot, dzięki czemu udałoby się przy ruchliwej ulicy osiągnąć zieloną enklawę.

Wewnątrz projektu powinny zostać ustawione ławki wyprofilowane dla osób starszych, kubły na drobne śmieci oraz betonowy stół typu szachownica.

„Zielone Tereny Gajowickiej” są adresowane do wszystkich mieszkańców ulicy Gajowickiej ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, którzy zwyczajnie nie mają miejsca blisko domu by spokojnie, na łonie natury, usiąść i odpocząć.

II. Projekt rejonywe duży:

#127 Park Uśmiechu na Borku - Liderem jest Pani Dominika Krop-Andrzejczuk, która w poprzedniej edycji rywalizowała ze zgłoszonymi przezemnie projektami w tym roku postanowiliśmy wspólnie pracować na rzecz naszej okolicy.Pomiędzy ulicami Wolbromską, Hallera i Racławicką znajduje się zaniedbany skwer ze starymi drzewami. To pozostałość ogrodu przylegającego do Domu Balowego Flora, który na początku XX w. znajdował się przy ul. Wolbromskiej. Jako grupa mieszkańców chcemy przywrócić blask temu zapomnianemu miejscu, tworząc modelowy park kieszonkowy – Park Uśmiechu na Borku. Chcemy stworzyć miejsce unikatowe – atrakcyjne zarówno dla dzieciaków, jak i seniorów; miejsce spacerów i relaksu – z naturalistyczną strefą zabaw.

Pomimo sąsiedztwa ruchliwych ulic, jest to miejsce świetnie odizolowane od hałasu komunikacyjnego, a dzięki obecności starego drzewostanu panuje tu niezwykły mikroklimat – skwer stanowi prawdziwą oazę zieleni w miejskiej zabudowie. Obecnie teren wciąż pozostaje bez wyposażenia – brak tam przede wszystkim oświetlenia, przez co po zmroku teren nie daje poczucia bezpieczeństwa, a także siedzisk, elementów do wypoczynku i rekreacji dla osób starszych i dzieci.

Proponujemy zagospodarowanie parku w oparciu o utworzenie kilku stref dla jego użytkowników: zabawy, relaksu, rekreacji i aktywności fizycznej, sąsiedzkiego miejsca spotkań.

Proponujemy montaż elementów edukacyjnych – np. tablic, słupków itp. w duchu edukacji przyrodniczej, montaż elementów małej architektury - stolików do gry w szachy, służących jako stoły do spotkań, prowadzenia zajęć z mieszkańcami, siedzisk, 1 - 2 hamaków na słupkach (bez ingerencji w drzewa), elementów oświetlenia dyskretnego, pozwalającego na korzystanie z terenu po zmroku w sezonie jesienno – zimowym, elementów zabaw w stylu naturalistycznym dla dzieci oraz elementów do ćwiczeń dla osób dorosłych, w miarę możliwości uformować niewielkie wzniesienie – urozmaicić ukształtowanie terenu (zimą wykorzystywane jako górkę saneczkową).
Kluczowym elementem projektu jest dobór materiałów naturalnych współgrających z charakterem tego terenu.

III. Projekty Miejskie

#7 Zielona rowerowo-piesza obwodnica Wrocławia; ETAP III – Popowice – Szczepin - Muchobór Mały – Gajowice – Grabiszynek - Grabiszyn - Borek – Krzyki - Wojszyce – Gaj – Jagodno – Tarnogaj Liderem jest Pani Agnieszka Dusza

Walczymy o kolejne ETAPY. Celem jest powstanie szybkiej, bezpiecznej, ŚRÓDMIEJSKIEJ OBWODNICY ROWEROWEJ WROCŁAWIA. Ścieżka ma biec terenami zielonymi i łączyć różne dzielnice oraz parki. Drodze rowerowej towarzyszyć ma ścieżka typu parkowego DLA PIESZYCH i BIEGACZY. Po wybudowaniu całości będziemy starać się o nasadzanie drzew wzdłuż całej trasy oraz o powstanie łączników umożliwiających łatwy dostęp do niej. Mapka całej trasy w załączniku.

Ścieżka ta będzie w przyszłości ważną arterią komunikacyjną ułatwiającą szybkie przemieszanie się rowerem miedzy wrocławskimi dzielnicami, oraz dająca możliwość spędzenia wolnego czasu aktywnie, wśród zieleni.

#128 Przebudowa ciągów komunikacyjnych i uporządkowanie miejsc parkingowych na Osiedlu Powstańców Śląskich. - Jestem liderem tego projektu

Osiedle Powstańców Śląskich mimo, że znajduje się praktycznie w sercu miasta, niestety ma w większości zniszczone chodniki, przez parkujące tam samochody.
Dlatego celem projektu jest przebudowa chodników w taki sposób by pogodzić zarówno kierowców jak i pieszych.
W mojej ocenie w pierwszej kolejności należy zająć się następującymi fragmentami ulic.

1. Ulica Komandorska wzdłuż marketu Biedronka między Radosną a Wielką.
2. Ulica Sztabowa pomiędzy ulicą Sudecką a ulicą Pocztową.
3. Ulica Sztabowa pomiędzy ulicą Pocztową a ulicą Powstańców Śląskich.
4. Ulica Powstańców Śląskich numery nieparzyste od ulicy Wandy do ulicy Sztabowej.
5. Ulica Zaporoska pomiędzy bramą 42a a bramą 62.
6. Ulica Zaporoska od placu Hirszfelda do Zaporoskiej 30.
7. Ulica Gajowicka od Zaporoskiej do Grochowej bez jezdni dzielących chodnik na mniejsze części.

IV Projekty tzw. zabytkowe

#413 Szlakiem herbów Wrocławia - renowacja zabytkowych herbów miasta na wrocławskich elewacjach - Liderem jest Pan Marek Karabon z Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia

Celem projektu jest renowacja herbów Wrocławia, które przed wojną były umieszczane zwyczajowo na budynkach użyteczności publicznej - szkołach, bibliotekach czy urzędach, ale również elektrowniach, zajezdniach czy trafostacjach. Herby te nie były prostym skopiowaniem oficjalnego wzorca herbu na fasadzie budynku, ale jego interpretacją artystyczną – dostosowaną do ówcześnie panującego stylu, charakteru budynku oraz materiałów z których jest on wykonany.

Proponowane herby do renowacji:
1) ul. Swobodna 71-73 / Centrum Kształcenia Ustawicznego / Budynek gospodarczy (dawny Dom Rektora) - koniecznie z zachowaniem powojennego przerobienia śląskiego orła na orła polskiego, wraz z dodaniem tablicy z wyjaśnieniem kontekstu historycznego
2) ul. Słowiańska 16-30 / Zajezdnia tramwajowa nr 2 Ołbin
3) ul. Nowowiejska 80a / Przedszkole nr 109
4) ul. Drobnera 8 (herb na książce trzymanej przez postać umieszczoną na elewacji kamienicy). Uwaga: budynek ten w niektórych książkach adresowych opisany jest również jako Dubois 2
5) ul. Młodych Techników 58-62 / Zespół Szkół nr 18

#486 Przedogrody Wandy. Rewitalizacja przedogrodów przy zespole kamienic przy ul. Wandy 8 i 10 oraz ul. Krakusa 2. - Liderem jest Pani Beata Stragierowicz

Przedogrody, które chcemy zrewitalizować, są integralną częścią założenia urbanistycznego ul. Wandy z centralną aleją lipową, którą optycznie poszerzają. W ten sposób zieleń przedogrodów oswaja środowisko miejskie czyniąc je bardziej przyjazne mieszkańcom.
Przy czym należy podkreślić, że przedogrody są charakterystyczne dla wielkomiejskich rozwiązań urbanistycznych, którymi charakteryzował się dawny Wrocław, a których niewiele zachowało się w dobrym stanie. Przedogrody służą nie tylko mieszkańcom danego budynku, ale wpływają też na poprawę relacji przestrzennych w mieście.
Wszystkie elementy małej architektury, które składają się na przedogrody, były wysokiej jakości wykonawczej, ale po latach uległy degradacji i wymagają odtworzenia, bez którego po prostu przestaną istnieć.

Masz do mnie pytanie?
Wyślij wiadomość!
Imię i nazwisko:
Adres email:
Treść wiadomości:
Rada Osiedla Powstańców Śląskich
Chcesz wiedzieć więcej?
Zapisz się na Newsletter!
Podaj swój adres email: