Wrocławski Budżet Obywatelski 2017

Już po raz piąty jako lider Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zamierzam walczyć o rewitalizację naszego Osiedla.

Na początku warto przypomnieć zasady głosowania, one nie uległy zmianie od zeszłego roku. Można raz głosować na maksymalnie cztery projekty:

1 głos przysługuje nam w głosowaniu na projekty małe lokalne o wartości do 250 tys złotych.

1 głos przysługuje nam w głosowaniu na projekty duże lokalne o wartości do 750 tys złotych.

2 głosy przysługują nam w głosowaniu na projekty ogólnomiejskie o wartości do 1 mln złotych.

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Wrocławia, którzy ukończyli 16 rok życia.

Głosować można zarówno przez internet na www.Wrocław.pl lub na kartach papierowych dostępnych np. w siedzibie Rady Osiedla przy ul Gajowickiej 96a, istnieje również możliwość dostarczenia większej liczby kart osobom zainteresowanym współpracą przy promowaniu projektu.

Wierzę, że dzięki synergii, uda nam się wspólnie doprowadzić do realizacji nawet 6 projektów na terenie naszego osiedla. Aby tak się stało proszę każdego by swoje głosy oddał na projekty opisane poniżej. By nam się to udało zachęcam również byście przekonali do głosowania swoich znajomych .

1. Głosuj na jeden z małych projektów regionalnych każdy wart po 250 tys złotych.

Projekt 606 - rewitalizacja II etapu podwórek przy ulicy Wielkiej, Powstańców Śląskich i Zaporoskiej.

W drugim etapie rewitalizacji chcemy doprowadzić do budowy na tyłach bloku Powstańców Śląskich 105-111 :

a) siłowni zewnętrznej przystosowanej do potrzeb osób dorosłych ale również osób starszych i dzieci.
b) zwiększenia istniejącej tam zieleni poprzez ustawienie gazonów kwiatowych, nasadzie drzew i krzewów.
c) wybudowanie jednej lampy parkowej oświetlającej nowo powstały teren
d) zwiększenie ilości ławek dla mieszkańców osiedla.

Dodatkowo postuluję o budowę chodnika prowadzącego od bloku Powstańców Śląskich 97-103 do kontenerów na śmieci.

Projekt 609- Rewitalizacja podwórek przy Pocztowej, Wiśniowej, Sudeckiej oraz Sztabowej

etap pierwszy zakłada budowę na terenie całego podwórka systemu oświetlenia składającego się z 14 lamp parkowych oraz budowę i remont jak największego fragmentu chodnika wewnątrz podwórka począwszy od zbiegu ulicy Pocztowej ze Sztabową. 
Projekt jest zgodny z konsultacjami społecznymi przeprowadzonymi z mieszkańcami okolicznych bloków.

Projekt 619 - rewitalizacja II etapu podwórka w kwadracie ulic Wandy, Krakusa, Hallera i Powstańców Śląskich

W drugim etapie rewitalizacji chcemy doprowadzić remontu i odwodnienia kolejnych dróg wewnętrznych oraz chcemy uporządkować i utwardzić miejsca parkingowe.

2 Głosuj na projekt duży regionalny z wartością 750 tys złotych

Projekt 607 - Budowa II etapu boiska przy SP 76 we Wrocławiu

Projekt Sportowe Osiedle w swoim drugim etapie zakłada budowę:
a) Boiska w siatkówkę na nawierzchni poliuretanowej osłonionych piłkochwytem od strony ulicy Podchorążych z wytyczonymi liniami do gry w badmintona
b) Remont boiska piłkarskiego
c) Siłownię zewnętrzną z elementami przystosowanymi dla dzieci i dorosłych
d) Tzw. Ścieżkę zdrowia przystosowaną dla dzieci i dorosłych
e) Ławeczkę z desek kompozytowych umiejscowioną przy istniejącym boisku do gry w piłkę nożną
f) Boisko do gry w petankę
g) Oświetlenie dla boiska wielofunkcyjnego z systemem baterii słonecznej oraz z systemem zakupu oświetlenia przez mieszkańców poprzez kod SMS 
h) monitoring całego terenu sportowego synchronizowanego z monitoringiem istniejącym w SP 76

3 Głosuj na oba projekty ogólnomiejskie wartość każdego projektu to kwota 1 mln złotych

Projekt nr 43 - budowa zielonej promenady od Wieży Ciśnień aż do skrzyżowania ulicy Gajowickiej z Zaporoską.

Projekt ma za zadanie przywrócenie historycznego założenia urbanistycznego, poprzez rewaloryzację promenady ciągnącej się od skrzyżowania ulic Zaporoskiej i Grabiszyńskiej, zwieńczonej zabytkową wieżą ciśnień przy Alei Wiśniowej. Proponujemy odzyskanie walorów estetycznych pierwotnego założenia zielonej arterii, w połączeniu z potrzebami komunikacyjnymi tej części dzielnicy. Wytyczona w ostatnich latach XIX wieku ulica jest przykładem pięknej osi widokowej z królująca wieżą ciśnień z 1904 roku, pomnikiem dobrego miejskiego planowania, dodatkowo zielonym korytarzem okolicy. Przy użyciu niewielu środków możemy przywrócić blask dawnego deptaku jednocześnie porządkując i usprawniając ruch pieszy, samochodowy a także rowerowy na tym odcinku. Wykonane prace mogłyby w przyszłości stanowić początek dalszych zmian w kierunku ulicy Grabiszyńskiej. Podstawowym zadaniem projektu jest poprawa estetyki okolicy, jakości życia mieszkańców oraz połączenie wygodnym ciągiem pieszo – rowerowym całego odcinka zielonej arterii od zabytków w postaci wieży ciśnień i Szpitala Żydowskiego mieszczącego dziś Szpital Kolejowy, dalej Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Augustyna, kamienic Hansa Poelziga do ronda Powstańców Śląskich.

Projekt 608 - Budowa boiska Sportowego, Siłowni zewnętrznej oraz remont chodnika wzdłuż ulic Jantarowej.

Projekt zakłada :

a) wybudowanie boiska wielofunkcyjnego liniami do gry w piłkę ręczną, dwa boiska do gry w koszykówkę, oraz siatkówkę na terenie przy zbiegu ulicy Jantarowej i Zaporoskiej na terenie dzisiejszego LO VIII. Boisko powinno mieć nawierzchnię poliuretanową i być otoczone piłkochwytami. 
b) wzdłuż wewnętrznej części płotu proponujemy nasadzenie krzewów by przyszłościowo zmniejszyć liczbę osób przechodzących przez płoty. 
c) od strony ulicy Kruczej tuż przy wybudowanym w roku 2015 boisku proponujemy wybudowanie siłowni zewnętrznej przystosowanej dla potrzeb osób dorosłych i starszych. 
d) budowę oświetlenia boisk sportowych przez oświetlenie stosujące zarówno technologie solarną jak i system uruchomienia oświetlenia SMSem.

Zapraszam wszystkich chętnych do współpracy wiem że razem zmienimy nasze osiedle.

Masz do mnie pytanie?
Wyślij wiadomość!
Imię i nazwisko:
Adres email:
Treść wiadomości:
Rada Osiedla Powstańców Śląskich
Chcesz wiedzieć więcej?
Zapisz się na Newsletter!
Podaj swój adres email: